Projektismertető

Projektismertető

Kedvezményezett neve: Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzat
Konzorciumi partner neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Projekt címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001
Szerződött támogatás mértéke: 7 450 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2022.03.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2028.02.29.

A projekt tartalmának bemutatása:
A megyében egyszerre van jelen a munkanélküliség és a munkaerőhiány, emiatt
fontos az emberi erőforrások, a munkavállalói kompetenciák fejlesztése a változó
munkaerő-piaci trendekhez, a munkaadói igényekhez illeszkedve.

A projekt általános célja, hogy a gazdasági szereplők közötti aktív és kölcsönös
kommunikáció fenntartásával a megye gazdaság- és foglalkoztatás célú fejlesztései
megvalósulhassanak a munkaerőpiaci keresleti és kínálati oldal összehangolása által
a versenyképesebb megyei gazdaság érdekében.

Legfőbb cél, hogy megvalósuljon a munkahelyteremtő helyi gazdaságfejlesztés,
összekapcsolódjanak az azt célzó kezdeményezések. A projekt közszférát és
versenyszférát, valamint a megye releváns munkaerőpiaci szereplőit, foglalkoztatás-
gazdaságfejlesztésben érintett és érdekelt feleit fogja össze a foglalkoztatási
problémák mérséklése és a megyei gazdasági versenyképesség javítása érdekében.
A megyei foglalkoztatási együttműködés az önkormányzatok, munkaerőpiaci
intézmények és vállalkozások eredményorientált, célzott partnerségében valósul
meg.

A projekt közvetett célja a területi kohézió erősítése a megye versenyképességének
javítása érdekében.