Hírek, információk

Hírek, információk

A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei munkaerőpiaci problémák megoldásához foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés létrehozása és működtetése szükséges, a projekthez kapcsolódó komplex partnerségi hálózat létrehozását célzó Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására 2023. február 28. napján került sor. Az Együttműködési Megállapodással létrehozott Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Együttműködést (Partnerséget) 14 szervezet alkotja. A projekt keretében elkészült a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia a 2021-2027 időszakra, ami a vármegyei munkaerőpiaci helyzetelemzésre alapul, az abban megfogalmazott célok mind a helyi, mind az országos szakmapolitikai elvárásokkal és iránymutatásokkal szinergiát mutatnak. Kidolgozásra kerültek továbbá a szakmai működést megalapozó dokumentumok (Ügyrendek, Munkatervek) is.

A Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Együttműködés (Partnerség) első ülését 2023. április 25. napján tartotta. Az ülésen a Partnerség és Irányító Csoport Ügyrendje, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia 2021-2027 dokumentumok, valamint a Partnerség éves munkatervének elfogadására került sor.

Az Irányító Csoport első ülését 2023. április 25 napján tartotta, a tagok elfogadásra javasolták a Partnerség részéről jóváhagyott dokumentumokat. Döntött továbbá az Irányító Csoport a Paktumiroda munkaterve 2023 című dokumentum elfogadásáról is. Az Irányító Csoport 2023. június 22. napi ülésén a projekt keretében működő munkacsoportok bemutatásáról és az indikátorok teljesítésének nyomon követéséről egyeztetett. Az Irányító Csoport ülés 2023. október 12-én újabb ülést tartott a projekt célcsoportjára irányuló felülvizsgálat mérlegelésére, megvitatására, illetve a Foglalkoztatási‑gazdaságfejlesztési Stratégiában eszközölt módosítások elfogadására vonatkozóan. 2023. november 16-án ismét összeült az Irányító Csoport a projekt keretében, a TOP_PLUSZ-3.1.1-21 Szabolcs Szatmár Bereg Vármegyei Foglalkoztatási Gazdaságfejlesztési együttműködés aktualitásainak egyeztetése kapcsán.

A szervezetek közötti együttműködésének elmélyítése érdekében tematikus munkacsoportok jöttek létre. A Képzési Munkacsoport alakuló ülését 2023. június 5. napján tartotta. A foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztés tekintetében fontos a köznevelés, a szakképzés, valamint a felsőoktatás intézményeivel, képviselőivel történő szoros együttműködés erősítése. 2023. június 15. napján megalakult az Önkormányzati Munkcsoport is, tagjai fontosnak tartják az álláskereső személyek számára a képzést, az integrációt, a mentorálást, valamint lényegesnek tekintik a munkába járás támogatását és a közlekedés fejlesztését, annak érdekében, hogy a vidéki településekről bejáróknak is a megfelelő infrastrukturális körülmények biztosítottak legyenek. A fiatalok helyben tartása is közös cél, ennek tükrében alapozni kell a helyi identitást fejlesztő és társadalmi kohéziót erősítő programokra, kulcsfontosságú továbbá a pályaorientáció erősítése is a vármegye területén. Az Önkormányzati Munkacsoport 2023. július 4-i ülésén a projekt keretében megvalósítható, lehetséges PR- és marketing tevékenységek kerülnek megtárgyalásra, melynek eredményeként egy kreatív csapat kezdte meg a munkáját a témában.  A Munkacsoport tagoktól azok kerültek delegálásra ebbe a csapatba, akik kompetensek a témában. Fontos, hogy meghatározásra kerüljön ennek a csapatmunkának a hatására az, hogy milyen célok kerüljenek kitűzésre, milyen irányban haladjon a PR- és marketing területén a projekt, illetve melyek azok a platformok, amelyek a célcsoportok elérését szolgálhatják, valamint a fiatalok megszólítására alkalmasak lehetnek. Az Önkormányzati Munkacsoport részéről kezdeményezett PR- és marketing egyeztetés vonalán elindult a közös együtt gondolkodás.

A projekt keretében a Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Kormányhivatal elindította a vállalkozóvá válást elősegítő programelemet is, ami 26 fő regisztrált álláskereső számára nyújtott segítséget arra vonatkozóan, hogy vissza nem térítendő támogatással elindíthassa vállalkozását. A támogatás keretében tartósan álláskeresők, közfoglalkoztatásból kilépők, térségi kiemelt ágazatban elhelyezkedők és inaktívak kerültek bevonásra. A sikeresen pályázók részére a projekt Irányító Csoportjának tagjai adták át az erről szóló elismervényt.

2023. december